Categories
News

หลักการทำงาน ของเครื่องมือแบบใส invisalign

หลักการทำงาน ของเครื่องมือแบบใส invisalign เครื่องมือจัดฟันแบบใส มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใสรูปร่างเหมือนฟัน เมื่อใส่ครอบลงบนฟันก็จะมองเห็นได้ยาก แต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะมองเห็น ไม่ใช่มองไม่เห็นเลย

เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะถูกผลิตขึ้นเป็นของแต่ละคนโดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา คนไข้จำเป็นต้องใส่ วันละไม่ต่ำกว่าวันละ 20-22 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ประมาณทุก 2 สัปดาห์

หลักการทำงาน ของเครื่องมือแบบใสก็คือ “ใช้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” ระหว่างจุดต่อจุดในเครื่องมือแต่ละชิ้น โดยแผ่นพลาสติกใสด้านที่สัมผัสกับฟันจะค่อยๆ ส่งแรง เพื่อเคลื่อนฟันไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้

จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการในที่สุด

เครื่องมือจัดฟันแบบใส ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ในอนาคต คนส่วนใหญ่ อาจใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส ชนิดที่ซื้อมาใส่เองได้ ถ้าไม่ยากจนเกินไป เทคโนโลยีก็ทำได้หมด ทันตแพทย์อาจไม่ค่อยมีงานจัดฟันให้ทำ

เครื่องมือแบบใส ผลิตในประเทศ
เครื่องมือแบบใส ที่ผลิตโดยแลปทันตกรรมในประเทศ ราคามักไม่แพง เนื่องจากใช้วิธีจำลองการเคลื่อนฟันในแบบปูน

ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากคนไข้ แล้วส่งแบบพิมพ์ฟันปูนไปให้แลปผู้ผลิต ช่างทันตกรรมจะปรับตำแหน่งฟันในแบบปูน ตามที่ทันตแพทย์กำหนด แล้วนำไปเป็นแบบในการอัดแผ่นพลาสติกใสลงไป เพื่อทำชิ้นงานเครื่องมือจัดฟันแบบใส

จากนั้นจึงส่งกลับมาให้คนไข้ใส่ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ดูแลและคอยให้คำแนะนำ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในเครื่องมือ เมื่อจะเคลื่อนฟันอีก ทันตแพทย์ก็จะพิมพ์ปากคนไข้ใหม่ แล้วส่งไปทำชิ้นงานใหม่ ทำแบบนี้หลายครั้งจนฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

เครื่องมือแบบใส จากต่างประเทศ
เครื่องมือแบบใส ยี่ห้อที่มาจากต่างประเทศ มีหลายยี่ห้อ มาจากหลายประเทศ ส่วนใหญ่มักมีราคาแพง เนื่องจากเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D และเครื่องจักรในการผลิต ต้นทุนจึงสูงกว่า

การที่ใช้เครื่องจักรผลิต คุณภาพและความประณีตของชิ้นงาน จึงสูงตามไปด้วย บางยี่ห้อมีการใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้แผ่นพลาสติกใส สามารถเคลื่อนฟันที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

จัดฟันดิจิตอล
เครื่องมือแบบใสยี่ห้อต่างประเทศ จะเริ่มจากทันตแพทย์พิมพ์ปากคนไข้ จากนั้นจะสแกนแบบพิมพ์ฟันปูน และแปลงไปเป็นข้อมูลดิจิตอล แต่ปัจจุบันเริ่มมีการใช้เครื่องสแกนปาก เพื่อสร้างแบบจำลองฟันดิจิตอลโดยตรงได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ปากด้วยปูนให้อึดอัดกันอีกต่อไป

เมื่อแลปในต่างประเทศ ได้รับแบบจำลองฟันดิจิตอลของคนไข้แล้ว ก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองการเคลื่อนฟันแบบสามมิติ (3D) จากนั้นจึงส่งแบบจำลองการเคลื่อนฟัน ซึ่งเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ กลับมาให้ทันตแพทย์พิจารณา

แบบจำลองนี้สามารถเปิดดูได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ผลิต หากทันตแพทย์เห็นชอบ ก็จะแจ้งให้โรงงานผลิตเป็นเครื่องมือต่อไป

ข้อมูลการเคลื่อนฟันในแต่ขั้นตอน จะถูกนำไปผลิตชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส จากนั้นจึงส่งกลับมาให้คนไข้ใส่ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ดูแลและคอยให้คำแนะนำ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างแบบจำลองการเคลื่อนฟัน ทำให้ได้ชุดเครื่องมือที่จำลองการเคลื่อนฟัน จนถึงตำแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องพิมพ์ปากคนไข้บ่อยครั้ง เหมือนการทำในแบบปูน และการใช้เครื่องจักรผลิต ทำให้ได้ชิ้นงานที่ละเอียด แม่นยำ มีคุณภาพสูง